Zpět na úvodní stránku
EU prakticky
Práce a podnikání Práce a podnikání
České žadatele o práci čekají úřední průtahy všude

České žadatele o práci čekají úřední průtahy všude

10. 4. 2004 | rubrika: Práce a podnikání

Dočasná omezení volného pohybu pracovních sil pro nové členy Unie mají svoji dlouhodobou tradici. O to více je s podivem, že ačkoli se v minulosti neosvědčila, nyní jsou vůči přistupujícím zemím opět uplatňována.

| více | tisk |

Vlastní firmu lze založit kdekoli

Vlastní firmu lze založit kdekoli

21. 4. 2004 | rubrika: Práce a podnikání

Vstupem do Evropské unie se českým podnikatelům otevírá možnost působit či si založit firmu v kterémkoli státě Unie. Hlavní roli při rozhodování o takovém kroku bude hrát daňové zatížení v té které zemi, náklady na pracovní sílu a administrativní náročnost spojená se zahájením činnosti.

| více | tisk |

Co čeká české podnikatele

Co čeká české podnikatele

21. 4. 2004 | rubrika: Práce a podnikání

Přinejmenším teoreticky by Češi měli mít možnost podnikat v zahraničí za stejných podmínek jako „domácí“ občané. Ani tak tyto podmínky nebývají vždy růžové.

| více | tisk |

Možnosti práce ve zbytku Evropy

Možnosti práce ve zbytku Evropy

10. 4. 2004 | rubrika: Práce a podnikání

Ačkoli to není příliš známá skutečnost, lze pracovat i v těch západoevropských zemích, které nejsou členy Unie. Všechny jsou totiž členy evropského hospodářského prostoru, který tvoří spolu s Unií. Také u nich platí svoboda pohybu pro občany Unie, což se týká i zaměstnávání. Tyto země chtějí vesměs uplatňovat přechodná období.

| více | tisk |

Jaké pro nás budou podmínky v jednotlivých zemích EU

Jaké pro nás budou podmínky v jednotlivých zemích EU

10. 4. 2004 | rubrika: Práce a podnikání

Naprostá většina současných členských států Unie se obává přílivu pracovní síly z nově přijatých zemí a hodlá uplatnit takzvané přechodné období zahrnující různé typy omezení. Proto je užitečné vědět, jak budou vůči našim občanům postupovat jednotlivé země. 

| více | tisk |

Uznávání živnostenských listů a profesní kvalifikace

Uznávání živnostenských listů a profesní kvalifikace

21. 4. 2004 | rubrika: Práce a podnikání

O vzájemném uznávání kvalifikace se vedly v rámci Unie vleklé debaty. Dílčí snahy tuto oblast sjednotit a zavést jednoznačná pravidla však ztroskotaly. Výsledkem je deklarovaná ochota řídit se "principem důvěry" a kvalifikaci získanou v jiném státě uznávat, nemusí to však platit vždy. Jasně formulované směrnice se týkají jen některých vybraných profesí.

| více | tisk |

O jaké profese je v zemích EU zájem

O jaké profese je v zemích EU zájem

21. 4. 2004 | rubrika: Práce a podnikání

Je známo, že nejsnáze se ve světě uplatňují počítačoví odborníci. Rovněž čeští lékaři mají v zahraničí dobrou pověst a „otevřené dveře“. Šanci uplatnit se ale mohou mít i představitelé dělnických profesí.

| více | tisk |

Jak získat práci ve Velké Británii

Jak získat práci ve Velké Británii

11. 6. 2004 | rubrika: Práce a podnikání

Čeští občané mají od 1. května stejné právo pracovat ve Velké Británii jako všichni ostatní občané Evropské unie. Zájemci z České republiky se na britský trh práce mohou dostat prostřednictvím Programu pro registraci pracovníků.

| více | tisk |

Evropský portál pracovní mobility

Evropský portál pracovní mobility

7. 6. 2004 | rubrika: Práce a podnikání

Na stránkách EURES najdete informace o možnostech a podmínkách práce v zemích EU i některých dalších evropských státech včetně konkrétní nabídky pracovních míst.

| více | tisk |

Co obnáší práce au-pair

Co obnáší práce au-pair

Dívek, které mají zkušenosti s prací au-pair v západoevropských zemích i mimo Evropskou unii, je v České republice nepočítaně. Je to příležitost, jak se zdokonalit v cizím jazyce, poznat životní styl v dané zemi, případně si i přivydělat.

O zdravotní sestry je v cizině zájem

O zdravotní sestry je v cizině zájem

Již před několika lety se v sousedních státech projevila poptávka po českých zdravotních sestrách. Mnoho z nich situace využilo vzhledem k tomu, že v cizině jsou o poznání lépe finančně hodnoceny. Nyní pro ně bude situace ještě příznivější, neboť systém jejich vzdělávání bude odpovídat požadavkům Unie.

Zkušenosti lékaře se získáváním práce v Německu

Zkušenosti lékaře se získáváním práce v Německu

Lékaři patří k těm, kteří mají největší šance uplatnit se v některém ze současných členských států Unie. Proto je jistě přínosné vědět, jaká procedura je čeká například v Německu.

 
Copyright © ODS 2004 | webmaster | kontakt