Zpět na úvodní stránku
EU ve zkratce
Evropské instituce Evropské instituce
Evropská komise

Evropská komise

15. 4. 2004 | rubrika: Evropské instituce

Evropská komise je někdy nazývaná „motorem“ či „hlídacím psem“ evropské integrace. Vyplývá to z jejího výlučného práva navrhovat evropskou legislativu i z jejího charakteru čistě nadnárodní instituce, která hájí zájem Společenství jako celku.

| více | tisk |

Rada Evropské Unie

Rada Evropské Unie

27. 4. 2004 | rubrika: Evropské instituce

Podobně jako v Evropské radě jsou zde zastoupeny členské státy EU, a to většinou na úrovni ministrů. Jejím hlavním úkolem je přijímat legislativní návrhy vzešlé z Komise. Rada se schází v různých složeních podle toho, jaké oblasti se její jednání týkají.

| více | tisk |

Politická osa unie - Evropská rada

Politická osa unie - Evropská rada

15. 4. 2004 | rubrika: Evropské instituce

Evropská rada je v podstatě mezivládní platforma, na které se setkávají nejvyšší zástupci členských států. Na jednáních známých jako „summity EU“ se formuluje obecné politické a ekonomické směřování Evropské unie, podmíněné národními zájmy a prioritami jednotlivých členských států.

| více | tisk |

Evropský soudní dvůr - věrný strážce jednotného práva

Evropský soudní dvůr - věrný strážce jednotného práva

15. 4. 2004 | rubrika: Evropské instituce

Evropský soudní dvůr je nezávislý arbitr, který bdí nad dodržováním zásady nadřazenosti evropského práva i nad jednotným výkladem a aplikací evropských právních norem. Někteří ho však považují za druhý motor integrace, který svými výklady právních norem přispívá k bobtnání evropské nadnárodní legislativy.

| více | tisk |

Kontroloři unie - účetní dvůr

Kontroloři unie - účetní dvůr

15. 4. 2004 | rubrika: Evropské instituce

Účetní dvůr působí jako nezávislým kontrolní úřad, který stráží hospodaření Společenství. Lze ho přirovnat k českému Nejvyššímu kontrolnímu úřadu.

| více | tisk |

Kde jsou věrní rádcové?

Kde jsou věrní rádcové?

15. 4. 2004 | rubrika: Evropské instituce

Instituce EU mají své poradní orgány, které poskytují konzultace v oblasti regionálního rozvoje a prezentují stanoviska zájmových skupin v hospodářské a sociální oblasti.

| více | tisk |

Kde hledat informace aneb internetový adresář unie

Kde hledat informace aneb internetový adresář unie

15. 4. 2004 | rubrika: Evropské instituce

Seznam internetových adres evropských institucí, informačních a zpravodajských serverů o EU i think tanků zabývajících se problematikou evropské intergace.

| více | tisk |

 
Copyright © ODS 2004 | webmaster | kontakt