Jak získat práci ve Velké Británii

11. 6. 2004 | rubrika: Práce a podnikání

Čeští občané mají od 1. května stejné právo pracovat ve Velké Británii jako všichni ostatní občané Evropské unie. Zájemci z České republiky se na britský trh práce mohou dostat prostřednictvím Programu pro registraci pracovníků.

Program registrace pracovníků

Tento program začal fungovat od 1. května 2004. Zaregistrování v Programu registrace pracovníků umožní v Británii žít a pracovat.

Registrační formulář lze nalézt na internetu na www.workingintheuk.gov.uk a žadatel ho vyplní a pošle na adresu, která je uvedená na žádosti: Worker Registration Team, Home Office, Walsal Road, Cannock, WS11 OWS.

Váš britský zaměstnavatel si nechá kopii vašeho registračního formuláře. Pak dostanete potvrzení o registraci pracovníka, jehož kopie bude zaslána vašemu zaměstnavateli. Toto potvrzení o registraci bude stát 50 liber a umožní vám pracovat a žít v Británii po dobu zaměstnání u daného zaměstnavatele. Ten má povinnost zkontrolovat, zda máte o registraci zažádáno. Bylo by nezákonné, pokud vás zaměstná, aniž budete pro danou práci zaregistrováni, a to během jednoho měsíce od zahájení práce.
Pokud už jste ale v Británii legálně pracovali, a to alespoň po dobu 12 měsíců bez přerušení a nebyli jste za tuto dobu více než 30 dní bez práce, pak se na vás povinnost registrace nevztahuje.

Jaké doklady je třeba k registraci pracovníka předložit

K vyplněnému formuláři žádosti předložíte:

  1. kopii dopisu od vašeho zaměstnavatele potvrzujícího vaše zaměstnání
  2. dvě fotografie
  3. platný cestovní pas nebo občanský průkaz
  4. 50 liber na poplatek – nikoli však v hotovosti, způsoby platby jsou popsány ve vysvětlivkách registračního formuláře

Platnost registračního osvědčení

Registrační osvědčení má platnost 12 měsíců. Budete-li zaměstnáni u jednoho zaměstnavatele po dobu aspoň 12 měsíců, budete moci získat pracovní povolení pro občany EHP. Registrace zanikne, pokud vaše zaměstnání během prvních 12 měsíců skončí z jakéhokoliv důvodu. V takovém případě budete muset žádat o novou registraci pokaždé, když dostanete novou práci.

Jak lze hledat v Británii práci a jaké se platí daně

Ředitelství pro migraci a občanství nemůže lidem pomáhat hledat práci nebo poskytovat informace o daních a příspěvcích na pojištění. Ohledně hledání práce se obraťte na Job Center Plus. Tato organizace je součástí oddělení práce a důchodového zabezpečení. Ohledně daní a příspěvků na pojištění se obracejte na finanční úřad Inland Revenue.

Uznávají v Británii kvalifikaci

Kvalifikace získaná mimo Británii se uznává. Srovnatelnost své kvalifikace s britskou si můžete ověřit na britském National Recognition Information Centre / NARIC /. Instituce vyššího vzdělávání, zaměstnavatelé a profesní sdružení rozhodují o uznání zahraniční kvalifikace autonomně.

Mohu si vzít do Británie s sebou rodinu

Pokud v Británii pracujete legálně, vaši rodinní příslušníci mají právo žít s vámi. Podle práva Evropské unie do definice rodiny patří:

Jste-li studentem, mohou s vámi přijet pouze manžel, manželka a závislé děti. Pokud v Británii pracujete, úřady zváží i žádosti vašich dalších příbuzných, např. sourozenců, kteří by s vámi chtěli v Británii žít, a to pokud: Jsou na vás závislí nebo s vámi žili, než jste přijeli do Británie.

Pokud jsem samostatně výdělečně činný, mám výjimku z programu registrace pracovníků?

Osoby samostatně výdělečně činné se nemusí registrovat. Občané ze zemí Evropské unie, tedy po 1. květnu 2004 i čeští občané, mají právo v Británii vyvíjet samostatnou výdělečnou činnost. Pokud ale přestanete být samostatně výdělečně činí, budete muset obecně prokázat soběstačnost, aby vám bylo zachováno právo pobytu v Británii. Najdete-li si práci, budete moci požádat o registraci.