Střípky z kampaně v Moravskoslezském kraji

8. 6. 2004 | rubrika: Aktuální zpravodajství

V rámci naší kampaně jsme v Moravskoslezském kraji připravili 90 akcí, mítinků, besed, prezentací a setkání s voliči. Představujeme ty nejzajímavější...

1. 5. a 28. 5. - Májka na Hrčavě aneb Stejné šance pro všechny

U trojmezníku na Hrčavě v Moravskoslezských Beskydech se stýkají hranice Slovenska, Polska a Česka. V rámci evropské kampaně se rozhodl regionální volební štáb postavit u trojmezníku společnýma rukama zástupců tří zemí májku symbolizující spolupráci zemí právě vstoupivších do EU. Díky přízni hrčavského pana starosty Josefa Szkandery se podařilo sehnat vhodný kmen a zajistit další potřebné záležitosti.

Prvního května po poledni se shromáždili hosté. Ze slovenské strany přišel (s celou kapelou a dobrou slivovicí) a na malém slavnostním shromáždění promluvil starosta Čierneho při Čadci Pavol Gomola, z polské obce Istebna se dostavil a řečnil mj. předseda rady obce Józef Sokol a Česko zastoupil kandidát do EP Ivan Knižátko.

Tito tři zástupci, společně s dalšími hosty, mezi nimiž byli také moravskoslezský hejtman Evžen Tošenovský a poslanci Martin Říman a Karel Sehoř, se poté pustili do zdobení a stavění májky. Krátce po 13. hodině odpolední prvého dne vstupu do EU května zazněly národní hymny a evropská hymna a po nich byla patnáctimetrová májka vztyčena.

Májka stála na trojmezníku celý měsíc. Hlídal ji hrčavský pan Vavřač a neměl to lehké. Dvakrát musel odhánět vandaly, kteří se ji pokoušeli skácet.

28. května se u májky opět sešli zástupci tří zemí a společně, zatímco muzikanti hráli písničku Už se kaci moj, ji skáceli.

31. 5. - Topolánek, Nečas a Knižátko v kraji

Jedním z důležitých dnů kampaně bylo pondělí 31. května, kdy Ostravu a Bohumín navštívili předseda ODS Mirek Topolánek a místopředseda Petr Nečas. Doprovázel je kandidát do EP Ivan Knižátko. Všichni měli nabitý den. V jeho průběhu zavítali také do ostravské softwarové firmy Medium Soft. Při prohlídce firmy a setkání se zaměstnanci se zajímali o vývoj a aplikaci počítačového softwaru pro ostravské Centrum tísňového volání a jeho použitelnost na úrovni krajů a celé České republiky. Rovněž se seznámili s prací dohledového centra tísňové linky 112, která slučuje krizové linky Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a lékařské záchranky.

2. 6. - Jan Zahradil v Moravskoslezském kraji

Ve středu 2. 6. měl výjezd do Moravskoslezského kraje lídr evropské kandidátky ODS Jan Zahradil. Začal v 8 ráno besedou se studenty v Novém Jičíně, absolvoval setkání s Hospodářskou komorou a mítinky v Ostravě, Frýdku-Místku, Havířově, Orlové, Opavě a Krnově a skončil téměř nočním rozhovorem v rádiu Hellax, známém mimo jiné vlastní kandidátkou do EP.

Největší z mítinků se konal v Ostravě, kde se kandidáti J. Zahradil, I. Knižátko a J. Kalus a další moravskoslezští představitelé ODS v čele s hejtmanem E. Tošenovským prezentovali několika stovkám posluchačů. Na mítinku se prodávalo pivo a bramborové placky za devět korun od kandidáta ODS číslo devět. Zpívala a hrála kapela Kuličky štěstí a návštěvníky lákala i obří skluzavka. Že ji neodolal ani moravskoslezský kandidát vidíte koneckonců sami.

 

4. 6. - S Knižátkem zdarma po Evropě

V Ostravě bylo nedávno jako jediné v ČR otevřeno miniměstečko více než dvaceti modelů historických objektů a známých staveb symbolizujících země Evropské unie. V pátek čtvrtého června si v rámci své kampaně pronajal jedinečný areál zvaný Miniuni moravskoslezský kandidát do EP Ivan Knižátko a pozval Ostravany na bezplatnou návštěvu miniEvropy, kterou je i sám prováděl. Za šest odpoledních hodin kandidát se svým štábem při prohlídce uvítal a oslovil téměř dvě tisícovky návštěvníků.

- Pavel Hamza-