Evropský portál pracovní mobility

7. 6. 2004 | rubrika: Práce a podnikání

Na stránkách EURES najdete informace o možnostech a podmínkách práce v zemích EU i některých dalších evropských státech včetně konkrétní nabídky pracovních míst.

Účelem sítě EURES neboli Evropské služby zaměstnanosti (EURopean Employment Service) je poskytovat služby pracovníkům, zaměstnavatelům i všem občanům, kteří by chtěli využít výhod zásady volného pohybu osob. Na činnosti EURES se podílí Evropská komise a veřejné služby zaměstnanosti zemí Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska.

Do této služby jsou zapojeny i regionální a národní orgány, které se zabývají zaměstnaností. Jde o tři druhy služeb: poskytování informací, poradenství a nábor – nalezení pracovního místa, tedy hledání odpovídajících poptávek a nabídek.

Sekce Život a práce

Sekce Život a práce obsahuje údaje o řadě důležitých otázek, jako je třeba ubytování, školy, daně, životní náklady, zdraví, právní předpisy v sociální oblasti, srovnatelnost kvalifikací atd. Na portálu naleznete informace o evropském pracovním trhu a jeho současném vývoji roztříděné podle jednotlivých zemí, regionů a odvětví.

Na mapě Evropy, která je součástí portálu, stačí kliknout na zemi, která vás zajímá a kde byste se chtěli ucházet o práci a pobyt.

Veřejné služby zaměstnanosti

Veřejné služby zaměstnanosti Evropské unie / Evropského hospodářské prostoru poskytují své služby prostřednictví sítě více než pěti tisíc místních úřadů práce s více než sto tisíci zaměstnanci, kteří jsou k dispozici uchazečům o práci a zaměstnavatelům.

Přesto, že jsou veřejné služby zaměstnanosti v každé zemi uspořádány jiným způsobem, všechny mají stejný cíl, a to přispět ke sladění poptávky a nabídky na trhu práce prostřednictvím poskytování informací, nalézání pracovních míst a aktivní podpory. Veřejné služby zaměstnanosti umožňují snadný přístup k pracovnímu trhu na místní, národní i evropské úrovni pro všechny uchazeče o pracovní místo, zaměstnavatele i firmy, které se specializují na nábor zaměstnanců.

Pokud není možné každému nezaměstnanému uchazeči o práci najít zaměstnání okamžitě, nebo pokud se jeho kvalifikace neslučuje s poptávkou na trhu, nabízejí tyto veřejné služby přístup ke komplexnějším službám, které vycházejí z individuálních potřeb. Současně jsou ale uchazeči podporováni v tom, aby při hledání pracovního místa sami vyvinuli dostatečné a prokazatelné úsilí.

Vzdělávání

Jedním ze základů celoživotní schopnosti profesního zařazení je studium a další vzdělávání. Navíc studium v cizí zemi může být i obohacující zkušeností.

Sekce vzdělávání, kterou na portálu pracovní mobility EURES provozuje služba Evropské komise PLOTEUS, obsahuje informace o možnostech odborného vzdělávání po celé Evropě. Jedná se například o webové stránky institucí, které poskytují vysokoškolské vzdělání, databáze odborně vzdělávacích kurzů, škol atd.

Partneři v EURES

Veřejné služby zaměstnanosti na evropské úrovni aktivně spolupracují, a snaží se tak zlepšovat své služby. Usilují zároveň o usnadnění přeshraniční mobility na evropském pracovním trhu a jako takoví jsou hlavními přispěvateli na tomto portálu evropské mobility pracovních míst.

Přeshraniční partnerství EURES

Přeshraniční síť EURES je skupinou spolupracujících orgánů, které v rámci evropské sítě EURES usilují o uspokojení poptávky po informacích a koordinaci souvisejících s mobilitou v hraničních regionech.

Poradci EURES poskytují v těchto oblastech pomoc a poradenství ohledně práv a povinností pracovníků, kteří žijí v jedné zemi a pracují v jiné. Jsou cenným kontaktním místem pro sociální partnery a správy zaměstnanosti, a to jak na regionální, tak i na národní úrovni. Představují významný způsob jak sledovat tyto „ oblasti zaměstnanosti“, které jsou klíčové pro celou evropskou integraci.

V současné době EURES zahrnuje více než dvacet přeshraničních partnerství, která geograficky pokrývají celou síť a nacházejí se ve třinácti zemích.