Projev kandidáta ODS do EP Oldřicha Vlasáka

16. 5. 2004 | rubrika: Předvolební konference

Před patnácti dny jsme s jakousi samozřejmostí vstoupili oficiálně do EU, do prostoru, kam jsme vždy historicky patřili a kam se po 60-ti letech života v izolaci vracíme.

Před patnácti dny jsme s jakousi samozřejmostí vstoupili oficiálně do EU, do prostoru, kam jsme vždy historicky patřili a kam se po 60-ti letech života v izolaci vracíme.

V tomto pro nás novém společenství jsme nováčky a jako nováčci tam jistě nemůžeme hrát hned od začátku vůdčí roli, ale bojovat jen o záchranu? To ne, to by snad bylo lepší tam ani nevstupovat. Osobně jsem přesvědčen, že souboje o poslední místa necháme jiným a sami budeme sbírat zkušenosti a připravovat se na postupný vzestup. To, jak se nám to bude dařit, to bude záležet jen na nás, pomáhat nám nikdo nebude!

O tom, že se v EU uplatníme, o tom jistě mezi námi není pochyb. Máme tu ale jeden vážný problém. Průzkumy preferencí, k naší spokojenosti, jsou pro nás již dlouhou dobu velice příznivé, ale na druhém místě pomyslné tabulky preferencí se většinou objevují komunisté.

Jediná nereformovaná komunistická strana v Evropě, která na naší politické scéně je prozatím v izolaci a žádná z politických stran s ní nechce být v otevřené koalici.

Prvními volbami do Evropského parlamentu, které proběhnou v ČR, může tedy nastat velice závažná situace. Hrozí tu nebezpečí, že mezi 24 zvolenými europoslanci v naší zemi se mohou objevit komunisté. Mohli bychom to být právě my, kdo nasadí bolševickou infekci do jinak čistého EP.

Jediná cesta, jak tomu zabránit, alespoň teoreticky, je přijít v maximálním počtu k volbám a srazit tak jejich volební výsledek pod 5%. Komunisté u nás si jsou jasně vědomi, že vstup do NATO a nyní do EU je v podstatě labutí písní jejich vysněného návratu. Jenže jejich reálným programem je pouze škodit a překážet.

Nedovolme, aby naše světem tolik obdivovaná "Sametová revoluce", která bohužel nedovolila postavit tuto zločineckou organizaci mimo zákon, byla příčinou infikace Evropského parlamentu komunismem.

ODS se postavila k těmto historicky prvním volbám do EP velmi zodpovědně a sestavila kandidátku pro volby do Parlamentu EU mimořádně kvalitně. Všichni kandidáti mají vysokoškolské vzdělání a perfektní znalost angličtiny a mnozí z nich i dalších jazyků.

Průměrný věk je 41 let. Mezi kandidáty je šest poslanců, jeden senátor, tři primátoři, pět zastupitelů, tři vysokoškolští profesoři a devět kandidátů již dnes pracuje v různých výborech EU. Je to kandidátka vzdělaných lidí s vhodnou praxí, prověřená složitým nominačním procesem, který si může dovolit jen velká, dobře organizovaná strana. Žádný z kandidátů se nedostal na kandidátku za odměnu na cestě do politického důchodu. Naopak, od všech se očekává, že budou jak v EP, tak na domácí scéně dále politicky pracovat.

Ale co jiné politické strany? Typickým příkladem nezodpovědného přístupu byl televizní průzkum znalostí cizích jazyků u jednotlivých kandidátů, kde se mnozí spoléhali pouze na budoucí tlumočníky.

Dámy a pánové,
s vědomím těchto skutečností a s jistotou, že právě tyto volby budou jasným i když nepřímým signálem i o spokojenosti obyvatelstva se stávající vládou, což je nesmírně důležité pro podzimní regionální a senátní volby, musíme ještě více motivovat naši členskou základnu.

Každý region, každá oblast, ale hlavně každé místní sdružení musí aktivně přistoupit k propagaci našich myšlenek, programu, ale i kandidátů. Musí pomoci i s výlepem plakátů a roznosem letáků. Pouze osobní angažovanost a zodpovědnost za výsledky nám může přinést ovoce!

Přeji nám všem hodně sil a dobrých nápadů a jsem přesvědčen, že v této první letošní zkoušce, která proběhne za necelé čtyři týdny, uspějeme !