Projev kandidáta ODS do EP Hynka Fajmona

16. 5. 2004 | rubrika: Předvolební konference

Dámy a pánové, dostal jsem za úkol od našeho eurolídra Honzy Zahradila přednést zásadní projev. Dozvěděl jsem se to v úterý a od té doby přemýšlím, co Vám mám říci. Nemohl jsem na nic přijít a tak jsem se některých z Vás zeptal, co byste si přáli slyšet.

Dámy a pánové,

dostal jsem za úkol od našeho eurolídra Honzy Zahradila přednést zásadní projev. Dozvěděl jsem se to v úterý a od té doby přemýšlím, co Vám mám říci. Nemohl jsem na nic přijít a tak jsem se některých z Vás zeptal, co byste si přáli slyšet. Dostal jsem tři odpovědi.

První zněla následovně: "Neříkej nic, stejně už tě všichni znají a vědí předem, co budeš říkat." Tato odpověď mne potěšila a rád bych jí vyhověl, ale nemůžu. Jak jsem již řekl, dostal jsem to za úkol, takže něco přece jen říci musím. Druhá odpověď byla taky zajímavá, jedna z nejpůvabnějších členek ODS mi sdělila, že bych měl místo projevu zatancovat. Tomuto požadavku bych taky rád vyhověl. Tancovat umím, ale přece jen se stydím, takže z toho taky nic nebude. Třetí odpověď mne potěšila nejvíce. Několik z Vás mne totiž požádalo o vysvětlení našeho hesla "Stejné šance pro všechny". Tázající mi říkali, že je to divné heslo a někteří říkali, že to je dokonce pochybné heslo, které k Občanské demokratické straně nepatří. Na tuto otázku bych si dovolil dnes říci několik vět.

Zaprvé bych chtěl říci, že se mi zdá být diskuse o heslech docela důležitá z mnoha důvodů. Podívejme se tedy nejprve na naše konkurenty. Socialisté přišli s heslem "Evropa hlavně pro lidi". To je naprosto prázdný slogan, který o podstatě politiky neříká vůbec nic. Pod tímto sloganem lze dělat jakoukoli politiku. Proto je toto heslo zcela prázdné, falešné a zavádějící.

Lidovci mají heslo "Lidovci prosadí nejvíce" a ukazují koláč s podílem frakce EPP-ED v Evropském parlamentu. Toto je již přece jen političtější heslo, které je ovšem také značně zavádějící. Součástí této frakce jsme totiž i my. Jinak ale můžeme být spokojeni s tím, že lidovci tímto heslem opouští svou eurofederalistickou koncepci a přihlašují se k našemu konceptu "obhajoby národních zájmů". O komunistech snad není třeba příliš mluvit a stejné je to i u hesel našich tzv. nezávislých typu "správní lidé pro český úspěch" a podobné nesmysly. Tato hesla nemají žádný obsah kromě toho, že mají umožnit několika lobbyistům dostat se do Evropského parlamentu.

Naše heslo "Stejné šance pro všechny" je třeba posuzovat právě ve srovnání s hesly našich konkurentů. Možná, že by bylo lepší, kdyby naše heslo znělo "Rovné šance pro všechny". To by bylo ideově čistější a pomáhalo by nám to podpořit i myšlenku "rovné daně". To je pravda, ale v hovorové češtině slovo "stejné" je synonymem slova "rovné". Někteří z Vás mi říkali, že stejné šance přece v praxi neexistují a že není správné, aby je pravice žádala. S tímto názorem já nesouhlasím. Samozřejmě že v praxi z hlediska konkrétního člověka neexistují "stejné šance".

My tím ale nemáme na mysli stejné šance z hlediska konkrétního člověka, ale stejné šance vůči státu a vůči Evropské unii. My přece hájíme liberální koncept státu a liberální koncept Evropské unie a základem tohoto přesvědčení, že lidé jsou si rovni před zákonem a to před zákonem národním i před zákonem evropským. A tuto rovnost máme na mysli. My chceme "stejné neboli rovné šance pro všechny". Nechceme žádná privilegia, ale chceme "stejné šance pro všechny". A proč právě toto nyní zdůrazňujeme? PROTOŽE V EVROPSKÉ UNII čeští občané "stejné šance" nemají.

Zemanova a Špidlova vláda dojednaly mimořádně špatné podmínky vstupu České republiky do Evropské unie. V důsledku toho jsou do roku 2013 právně zakotveny diskriminační podmínky našeho členství v Evropské unii. Co to v praxi znamená? Znamená to, že téměř všechny potenciální výhody našeho členství byly šikovným vyjednáváním starých členských států eliminovány. To ale není všechno. Kromě toho nám byly na krk pověšeny takové zátěže, že naše možnost jít rychle ekonomicky dopředu je téměř kompletně eliminována.

Tato tvrzení je možné dokumentovat na mnoha konkrétních věcech. Naši zemědělci jsou diskriminováni nerovnoprávným přístupem k tzv. Společné zemědělské politice. Naši dopravci jsou diskriminováni nerovnoprávným přístupem na "Společný trh EU". Naši zaměstnanci jsou diskriminováni v přístupu na "Společný pracovní trh EU". To jsou jednoduché příklady diskriminace českých subjektů. U těch balvanů na krku mohu jmenovat také několik příkladů. Myslím, že nejlépe je to vidět na našich obcích a regionech.
Evropská unie nám vnucovala veškeré své zákonodárství a naše vláda tomuto tlaku podlehla a nevyjednala dostatečná přechodná období. Nejlépe je to vidět na příkladu vodního hospodářství, kde vláda pověsila na krk našich měst a obcí závazky v rozsahu téměř 100 miliard Kč v období pouhých 10 let. Tyto závazky jsou pod sankcí a spolufinancování vlády není dosud nijak zajištěno. Vláda si taky nechala vnutit extrémně nevýhodné změny v DPH. V důsledku bude úplně eliminován slibovaný pozitivní efekt strukturálních fondů. Uvědomme si, že každá z 6300 obcí a měst v této zemi musí od 1. 5. 2004 platit za jakoukoli investiční akci v oblasti stavebnictví s výjimkou bydlení o 14% více než dříve. Tento efekt vyprázdní obecní kasy a příliv tzv. europeněz do některých vybraných měst a obcí to nemůže vykompenzovat.

Dalším problémem jsou také všechny směrnice na ochranu životního prostředí, na ochranu spotřebitele a v oblasti hygienické. Na tyto předpisy již doplatilo několik set našich potravinářských provozů, doplácejí na to restauratéři a budou na to doplácet i další české firmy. Mnoho z nás stále nechápe, že evropské zákonodárství není hodnotově neutrální. Vezměte to takto, myslíte si, že směrnice ušitá na míru kapitálově silné německé nebo francouzské firmě vyhovuje nutně také kapitálově slabé české firmě. Myslím, že toto každý pochopí.

Abych se ale nyní vrátil k našemu heslu "stejné šance pro všechny". My říkáme, že nyní v EU nemáme stejné šance. My říkáme, že nechceme žádná privilegia. My říkáme, že chceme stejné šance pro všechny. Český zaměstnanec, podnikatel, zemědělec, firma, obec, město a region musí mít z hlediska evropského práva "STEJNÉ TEDY ROVNÉ ŠANCE". Jak s nimi potom naši lidé naloží, to necháme na nich. Tam se otevírá prostor svobody. Jak lidé své šance využijí, to je jen na nich. My svým spoluobčanům věříme. My víme, že Češi jsou šikovní a v systému "stejných šancí" se prosadíme. Proto volíme "STEJNÉ ŠANCE PRO VŠECHNY".

Děkuji Vám za pozornost.