Stejné šance pro všechny

1. 5. 2004 | rubrika: Volební program

náhled volebního programustejné šance pro všechny

Co je Evropský parlament?

Jaké jsou nejdůležitější pravomoci Evropského parlamentu?

Kdy se konají volby do Evropského parlamentu?

Přijďte volit a dejte svůj hlas ODS

Proč?
Od okamžiku podání přihlášky České republiky do Evropské unie přistupujeme k tomuto procesu se dvěma základními prioritami:
– Aby členství bylo výhodné pro občany České republiky.
– Aby bylo výhodné pro Českou republiku.

Přitom nám nejde o získání nějakých zvláštních privilegií.

Chceme stejné šance pro všechny občany Evropské unie, bez ohledu zda pocházejí ze „starých“ nebo „nových“ členských zemí.

Chceme stejné šance pro všechny členské země Evropské unie, bez ohledu na jejich rozlohu nebo počet obyvatel.

ODS svůj evropský program naplňuje dlouhodobě, trpělivě a přímočaře. Na svých názorech jsme nemuseli a nemusíme nic účelově měnit.

Pokud dáte svůj hlas ODS, máte jistotu, že nebude promarněn.

Mirek Topolánek a Jan Zahradil

 

Desatero nejdůležitějších úkolu ODS v Evropském parlamentu

  1. Chceme rychle odstranit nerovné podmínky v některých klíčových oblastech (např. volný pohyb osob či služeb, platby našim zemědělcům, účast v Schengenském systému), zavedené vůči nám během jednání o našem přístupu do EU.
  2. Budeme souhlasit pouze s takovou ústavní smlouvu EU, která nezhorší naše postavení v EU oproti stavu, zaručenému nám smlouvou o našem přístupu do EU.
  3. Budeme vždy prosazovat jednoduché a přehledné evropské zákony místo záplavy předpisů a nařízení, směřujících k nadměrné regulaci a nárůstu evropské byrokracie.
  4. Chceme, aby si Evropa a Severní Amerika v bezpečnostní a politické oblasti nekonkurovaly, ale úzce spolupracovaly a aby NATO i nadále zůstalo páteří bezpečnostní transatlantické vazby.
  5. Budeme podporovat posílení akceschopnosti EU v boji proti mezinárodnímu terorismu, avšak bez nadbytečného omezování osobních svobod občanů či další byrokratizace.
  6. Budeme usilovat o provedení zásadní reformy společné zemědělské politiky EU, která je diskriminační vůči našim zemědělcům, poškozuje spotřebitele a deformuje jednotný trh EU.
  7. Chceme zachovat daňovou a fiskální politiku, včetně zdravotních, sociálních a penzijních systémů, ve výlučné pravomoci národních orgánu – vlády a parlamentu, protože její předání na evropskou úroveň není pro Českou republiku výhodné.
  8. Budeme usilovat o rozumné a efektivní rozdělování prostředků z evropského rozpočtu bez plýtvání či jejich dalšího navyšování, které by v konečném důsledku platila i Česká republika.
  9. Podpoříme smysluplné využívání finančních prostředků z fondů EU, zejména na rozvojové projekty krajů, měst a obcí, na dobudování dopravní infrastruktury státu a na ochranu životního prostředí.
  10. V Evropském parlamentu budeme spolupracovat s jeho nejsilnější frakcí EPP-ED, vycházet však budeme vždy v první řadě z obhajoby zájmů České republiky.

Kompletní znění volebního
programu naleznete zde.
Leaflet ve formátu PDF (0,99 MB).