Zpět na úvodní stránku
EU ve zkratce
Evropské instituce Evropské instituce
Kontroloři unie - účetní dvůr

Kontroloři unie - účetní dvůr

15. 4. 2004 | rubrika: Evropské instituce

Účetní dvůr působí jako nezávislým kontrolní úřad, který stráží hospodaření Společenství. Lze ho přirovnat k českému Nejvyššímu kontrolnímu úřadu.

Stejně jako jakákoliv firma se ani složitý finanční systém unie neobejde bez kontrolorů. Prvním stupněm jsou oddělení vnitřního auditu u všech složek evropského aparátu. Nad nimi je však nezávislý Evropský účetní dvůr, který má stejné funkce jako český Nejvyšší kontrolní úřad. Ovšem s tím rozdílem, že Evropský účetní dvůr kontroluje celé účetnictví Unie – tedy kompletní rozpočet.

Evropský účetní dvůr přezkoumává účetnictví, právoplatnost a řádnost všech platebních operací EU a jejích orgánů. Jeho sídlem je Lucemburk.

Kontroloři (za každý stát jeden a spolu s nimi 400 zaměstnanců úřadu) dávají pozor nejenom na finance unie, ale i na jejich použití ve členských státech.

Mají velkou autoritu a jejich tvrzení nikdo nezpochybňuje, i když nemají pravomoci, jak své závěry prosadit. Proto mohou orgánům unie a členským zemím pouze doporučovat opatření k nápravě, což se ne vždy setkává s příznivým ohlasem. Jednotlivé státy si totiž stále drží své rozpočtové pravomoci a nechtějí je nikomu předat. Evropská komise však bere na zjištění kontrolorů ohled a vždy jedná podle jejich doporučení. Proto je Nejvyšší účetní dvůr někdy nazýván „svědomím unie“.

Například Španělsko muselo před dvěma roky vrátit přes sto miliónů eur na pěstování oliv. Kontroloři si totiž dali tu práci a navštívili dotované sady. Tam však zjistili, že stojí uprostřed nehostinné pustiny a nejbližší olivovník roste dobrých dvacet kilometrů daleko. Komise proto madridské vládě přikázala, aby jí přidělené dotace vrátila.

Účty jsou s chybami

Celkově je hospodaření Unie v pořádku, ale kontroloři v něm pořád nacházejí chyby. O chybějící ochotě je napravovat svědčí i skutečnost, že některé se opakují rok co rok.

Některé chyby jsou pouhá opomenutí, která se dají lehce napravit. Například podle poslední výroční zprávy účetního dvora (za rok 2002, publikována v listopadu 2003) zapomněla Evropská komise uvést mezi aktivy půl miliardy eur, které vložila do vědeckého programu Galileo.

Zvláště nepřehledná situace je podle uvedené zprávy v dotacích zemědělského vývozu. Ty jsou totiž u některých výrobků přiznány tehdy, když výrobní cena je vyšší než cena na světových trzích. A to se stává často, protože evropská zemědělská produkce má nejvyšší náklady na světě. Navíc se ceny v průběhu roku mění a závisí na libovůli příslušného úředníka, jak vysokou dotaci přizná. Komise totiž nemá stanovena žádná pravidla mimo jediného: podporovat agrární vývoz, ať to stojí, co to stojí.

Zemědělství je noční můrou evropských kontrolorů. V unii existuje 86 míst, které vyplácejí peníze rolníkům. Z nich v roce 2002 vykazovalo 22 takové chyby, že kontroloři nedoporučili uzavřít jejich účetnictví nebo ho uzavřít s výhradami. Často chyběly podklady, někde byly neúplné a na některých místech se vyplácely dotace, na které neměli zemědělci nárok.

Problémy se vyskytly i u poskytování peněz ze strukturálních fondů. Jednotlivé vládní agentury je někdy přiznávaly i na projekty, které neměly být placeny z prostředků Unie. To je celkem pochopitelné u úředníků, kteří chtějí ušetřit státní peníze, a proto třeba silnici postaví ze společné kasy EU. Mimoto se projekty měnily tak často, že původní výše příspěvků již nebyla aktuální a musela se zvyšovat. To je také příčinou, proč neustále roste počet bruselských úředníků, kteří jsou zaměstnáni zanášením změn do původních projektů a jejich kontrolou. Celý systém strukturální pomoci je proto podle Evropského účetního dvora stále dražší a méně efektivní.

Internetové stránky Účetního dvora najdete na www.eca.eu.int/

| zpět | tisk |

 
Copyright © ODS 2004 | webmaster | kontakt