Zpět na úvodní stránku
EU prakticky
Práce a podnikání Práce a podnikání
Možnosti práce ve zbytku Evropy

Možnosti práce ve zbytku Evropy

10. 4. 2004 | rubrika: Práce a podnikání

Ačkoli to není příliš známá skutečnost, lze pracovat i v těch západoevropských zemích, které nejsou členy Unie. Všechny jsou totiž členy evropského hospodářského prostoru, který tvoří spolu s Unií. Také u nich platí svoboda pohybu pro občany Unie, což se týká i zaměstnávání. Tyto země chtějí vesměs uplatňovat přechodná období.

Island Island

Vláda již předložila návrh zákona, který počítá se zavedením dvouletého přechodného období.

Lichtenštejnsko Lichtenštejnsko

Lichtenštejnsko hodlá využít přechodné období pro volný pohyb pracovníků a na dva roky zavede kvóty pro české občany.

Norsko Norsko

Čeští občané budou i nadále potřebovat povolení k zaměstnání. To dostanou automaticky, pokud budou mít sjednanou práci za mzdu, která postačí na živobytí v Norsku - jedné z nejdražších zemí Evropy. Při vydávání povolení se oproti nynějšímu stavu již nebude nadále prověřovat, zda dané volné místo je obsaditelné domácími pracovníky či občany původní patnáctky. Povolení k zaměstnání by tedy měla být vydávána pouze pro kontrolní a monitorovací účely.

Švýcarsko Švýcarsko

Švýcarsko má s Unií uzavřenou dvoustrannou dohodu o volném pohybu osob. Tato dohoda také obsahuje přechodné období pro zaměstnávání občanů EU ve Švýcarsku. Jednání o adaptaci této dohody v souvislosti s přistoupením dalších deseti nových členských států k Evropské unii jsou stále otevřena. Poslední vývoj naznačuje, že dohoda bude změněna tak, aby čeští pracovníci mohli ve Švýcarsku podléhat stejnému režimu, jaký bude platný pro ostatní stávající členské státy.

| zpět | tisk |

 
Copyright © ODS 2004 | webmaster | kontakt