Zpět na úvodní stránku
ODS a volby do EP
Zahradilemata Zahradilemata
Aféra, která se nekonala aneb chvála představivosti

Aféra, která se nekonala aneb chvála představivosti

6. 6. 2004 | rubrika: Zahradilemata

Což si tak jednou vyzkoušet představivost? Představte si, čistě hypoteticky, následující:

I. Žil byl jeden český parlamentní politik, který zároveň podnikal. Založil lobbystickou (!) firmu, byl postupně jejím jednatelem a spolumajitelem. Firmě dokonce vtiskl do názvu své jméno i příjmení. Zároveň vykonával svůj parlamentní mandát. Firma se zabývala poradenstvím v oblasti evropské integrace, otevřela si pobočku v Bruselu (dokonce ve stejné ulici v níž sídlí Evropský parlament), byla zařazena na oficiální seznam lobbyistů u Evropského parlamentu. Dotyčný politik - podnikatel se zatím angažoval v parlamentním výboru pro evropskou integraci a podařilo se mu dokonce proniknout jako jednomu ze tří zástupců České republiky do evropského Konventu. Navíc, podle hesla o drzém čele lepším než poplužní dvůr, se dokonce začal věnovat sepisování zákona o střetu zájmů a často se ke střetu zájmů v médiích vyjadřoval (u jiných, samozřejmě). Evropská témata se však našemu politikovi zalíbila natolik, že se rozhodl kandidovat do Evropského parlamentu. Aby to tak netlouklo do očí, půl roku před volbami prodal svůj většinový podíl ve firmě (která se pak promptně přejmenovala) a stanul v čele jedné z kandidujících stran.

 

II. Ale představujme si dál: co by se asi tak stalo, kdyby tento hypotetický politik byl z ODS? Copak by s ním asi naprováděla naše média?

Především by jej začala rozebírat na prvočinitele. Zkoumala by, zda dělat politiku v oboru evropské integrace a zároveň v tomto oboru podnikat, je etické a morální. Zda to skutečně nezavánělo střetem zájmů. Zda politikova angažovanost právě okolo zákona o střetu zájmů není vlastně prachobyčejné pokrytectví.

Média by určitě spekulovala o tom, zda prodej podílu ve firmě pouhý půlrok před volbami nebyl pouhý krycí manévr a snažila by se zjistit, zda politikovo spojení s firmou trvá i nadále. Řešila by otázku, zda politikova kandidatura do Evropského parlamentu není tak trochu „podnikatelský záměr“, usnadňující činnost firmy.

Zejména by se však média začala zajímat o sponzory volební kampaně onoho politika a jeho strany. Chtěla by zjistit tyto sponzory, chtěla by porovnat, zda jejich seznam není náhodou totožný se seznamem klientů politikovy bývalé firmy. Určitě by si nechala udělat kvalifikovaný odhad nákladů volební kampaně onoho politika a jeho strany, aby zjistila, zda ty náklady nejsou náhodou několikanásobně vyšší, než dotyčný veřejně vyhlašuje.

Až by to média všechno zjistila, provedla by veřejnou mediální popravu onoho politika a jeho strany - pokud by to v té době ještě bylo nutné.

 

III. Určitě jste v našich médiích v posledních týdnech a měsících o žádném takovém hypotetickém politikovi nečetli ani neslyšeli. Ale teď si na úplný závěr představte, že on není vůbec hypotetický, že doopravdy existuje. Dokonce i celá řada novinářů o něm ví to, co je zde popsáno v bodě I. Není k tomu třeba žádných detektivních schopností, stačí studovat otevřené zdroje. Jenom se o tom v médiích nepíše a nespekuluje způsobem, popsaným v bodě II. On totiž dotyčný není z ODS a tím se všechno to mlčení vysvětluje. Jeho jméno zní JOSEF ZIELENIEC.

| zpět | tisk |

 
Copyright © ODS 2004 | webmaster | kontakt