Zpět na úvodní stránku
ODS a volby do EP
Aktuální zpravodajství Aktuální zpravodajství
Voliči ODS jsou nejlépe obeznámeni s institucemi EU

Voliči ODS jsou nejlépe obeznámeni s institucemi EU

19. 5. 2004 | rubrika: Aktuální zpravodajství

Minulý týden zveřejnil STEM výsledky průzkumu, ve kterém sledoval znalosti obyvatel České republiky o základních institucích Evropské unie. Těsně před vstupem ČR do Evropské unie vybrali analytici STEM důležité instituce EU a položili respondentům otázku, zda vědí nebo alespoň tuší, co mají tyto instituce na starosti, čím se zabývají, jaké plní v rámci EU funkce.

U každé instituce pak mohli zvolit odpověď „určitě ano“, spíše ano“, „určitě ne“ nebo spíše ne“. Výsledky průzkumu neříkají, nakolik respondenti tyto znalosti skutečně mají (při svých odpovědích nebyli nikterak testováni), ale vlastně jen jak svou znalost deklarují nebo sami hodnotí.

Respondenti byli dotazováni na Evropský parlament, Evropský soudní dvůr, Evropskou centrální banku, Evropského ombudsmana, Radu EU, Evropskou investiční banku, Evropskou komisi a Účetní dvůr v rámci EU. Zřejmě také díky probíhající volební kampani do Evropského parlamentu dopadl právě tento orgán EU nejlépe, v průměru jej zná šest z deseti obyvatel ČR. Nejhorší znalosti pak mají Češi a Moravané o Účetním dvoru v rámci EU (blíže ho zná jen 18% respondentů) a kupodivu i o Evropské komisi, jejíž znalost deklaruje 38% respondentů.

Při srovnání napříč socio-demografickými kategoriemi a volebními preferencemi dopadli nejlépe absolventi VŠ a potenciální voliči ODS. Lepší znalosti také deklarují spíše muži.

 Voliči ODSVŠ vzdělánímaturitaPrůměr obyv. ČR
Evropský parlament71856860
Evropský soudní dvůr65756557
Evropská centrální banka67786455
Evropský ombudsman60756454
Rada EU59755246
Evropská investiční banka56725545
Evropská komise47684438
Účetní dvůr v rámci EU23402218

 
Tabulka: Srovnání informovanosti o institucích EU (v%)

 

Ti, kdo by v současnosti volili ODS, tedy deklarují druhou nejvyšší znalost náplně činnosti většiny hlavních institucí Evropské unie. Od průměru české populace se liší o 5 až 13 procentních bodů. Jak ukazuje následující graf, voliči ODS však ve srovnání s voliči ostatních stran průměr celku výrazně vylepšují. Náskok před lidovci zde opakovaně přesahuje dvacetiprocentní hranici. Co myslíte, je to tím, že jsou stoupenci ODS opravdu vzdělanější a mají větší přehled nebo mají jen vyšší sebevědomí a stydí se neznalost přiznat?

 

"Víte alespoň přibližně, co mají uváděné instituce na starosti, čím se zabývají, jaké plní v rámci EU funkce?" podle volebních preferencí do Evropského parlamentu
(Podíly vyjádření "Rozhodně ano" + "Spíše ano")

Citovaný výzkum STEM byl proveden metodou standardizovaných rozhovorů školenými tazateli STEM na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 3. – 13. dubna 2004. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1819 občanů.

Zdroj: www.STEM.cz

| zpět | tisk |

 
Copyright © ODS 2004 | webmaster | kontakt