Zpět na úvodní stránku
ODS a volby do EP
Předvolební konference Předvolební konference
Projev kandidáta ODS do EP Petra Duchoně

Projev kandidáta ODS do EP Petra Duchoně

16. 5. 2004 | rubrika: Předvolební konference

Vážené dámy, vážení pánové, první volby do Evropského parlamentu v České republice jsou bezpochyby významnou událostí. Jejich výsledek ovlivní život každého z nás, ovlivní podstatně také činnost našeho státu, krajů i obcí.

Vážené dámy, vážení pánové,

první volby do Evropského parlamentu v České republice jsou bezpochyby významnou událostí. Jejich výsledek ovlivní život každého z nás, ovlivní podstatně také činnost našeho státu, krajů i obcí.

Práce v parlamentu vyžaduje nejen odbornou specializaci, komunikační a manažerské schopnosti, ale také jasné a čitelné postoje k zásadním otázkám života celé společnosti. O práci v Evropském parlamentu to platí dvojnásob.

Voliči v ČR stojí před dvěma možnostmi. Buď zvolí do EP jednotlivce bez jednotícího ideového fundamentu a bez podpůrných stranických struktur. Takto zvolení europoslanci, obávám se, budou po pět let hledat sami sebe a stanou se mezi stovkami jiných europoslanců neviditelní. Druhou možností je dát hlas týmu lidí se zkušenostmi z národního parlamentu, regionů a obcí, týmu lidí, který má široký profesionální záběr, bohaté kontakty a jasný ideový směr, týmu lidí, který je schopen, díky své jednotě, znásobit sílu svého postavení v EP. Věřím, že se občané ČR rozhodnou pro druhou variantu.

Současná česká vláda nedokázala využít příležitostí, které se nám nabídly při vyjednávání podmínek našeho členství. Naskytnou se však příležitosti nové. My jsme připraveni usilovat o co nejvýhodnější postavení naší země v rámci integrované Evropy.
Nebojíme se v Evropské unii prosazovat politiku, která je pro náš stát výhodná. Nejsme stranou, která očekává odměnu za předem přislíbenou poslušnost a dodržení celoevropské stranické kázně. Ve spolupráci s přirozenými spojenci nehodláme také připustit ovládnutí evropského politického prostoru několika mocnými zeměmi.

Nejsme stranou, která se nechá oslepit hvězdičkami na vlajce EU. Dobře víme, že se často za vzletnými slovy o zájmech EU skrývají zájmy konkrétního státu nebo skupiny států či ryze lobbistických skupin. Přesto stojíme za tím, že pro Českou republiku nebylo lepšího řešení, než se stát součástí evropské integrace. A z této pozice chceme ovlivňovat vývoj EU směrem ke spravedlivému uspořádání a k rovným šancím pro všechny.

Někteří spatřují v EU nástroj ke spoutání volného trhu, k dalšímu zasahování do svobody člověka, k prosazení třetích cest byrokratickou cestou a rovněž nástroj k ještě vyššímu přerozdělování toho, co bylo odebráno úspěšným. Náš pohled na EU je přesně opačný. Chceme více svobody jak v podnikání, tak v zaměstnávání a pohybu osob. Chceme méně přerozdělování a regulací, chceme více prostoru pro volný trh, více motivace pro ty, kteří se snaží.

Přistupujeme k volbám s kuráží a rozvahou. Zdrojem našeho optimismu je důvěra ve schopnosti lidí naší země a v prosazení pravicové politiky i na půdě Evropského parlamentu.

Levice vede Evropu ke stagnaci. Je čas to změnit.

| zpět | tisk |

 
Copyright © ODS 2004 | webmaster | kontakt