Zpět na úvodní stránku
ODS a volby do EP
Předvolební konference Předvolební konference
Projev předsedy senátního klubu ODS Jiřího Lišky

Projev předsedy senátního klubu ODS Jiřího Lišky

16. 5. 2004 | rubrika: Předvolební konference

Vážené kolegyně, vážení kolegové, volby do Evropského parlamentu budou pro nás novou zkušeností. Jsou to prvé volby v novodobé demokratické historii českého státu, kdy je volena celostátní kandidátka.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

volby do Evropského parlamentu budou pro nás novou zkušeností. Jsou to prvé volby v novodobé demokratické historii českého státu, kdy je volena celostátní kandidátka. Vedení ODS a výkonná rada poprvé rozhodovaly na centrální úrovni o konečném pořadí jednotlivých kandidátů nominovaných kraji na kandidátní listině. V Praze se většinově rozhodovalo a rozhoduje o volební strategii a vlastní volební kampani. To je pro nás zcela nová situace, která ale nesmí vyvolávat dojem, že volby jsou záležitostí jenom vedení ODS a jednotlivých kandidátů. To není vůbec pravda. Nechci aby to znělo banálně, ale volby do Evropského parlamentu jsou opravdu záležitostí nás všech.

Členy ODS jsme mimo jiné také proto, abychom své politické straně co nejvíce pomáhali, aby byla úspěšná a my jsme tak měli možnost aktivně prosazovat ve společnosti naše představy o jejím dalším vývoji. To se samozřejmě také týká voleb do Evropského parlamentu. Je to instituce, která aniž si to možná dnes zcela uvědomujeme, bude čím dál tím víc zasahovat do našich životů. A i tady chceme mít vliv. Volební výsledek bude ovlivněn nejen mediálně viditelnou politikou ODS, ale také naším předvolebním nasazením a ochotou věnovat úspěchu ODS především volný čas. Říkám to také proto, že senátoři ODS jsou samozřejmě připraveni plně pracovat na volební kampani a pomáhat našim euro kandidátům.

Volební kampaň je také velkou příležitostí pro 27 kandidátů pro podzimní senátní volby. Je to možnost vystoupit na veřejnosti, prosazovat se v místních mediích a připravovat si tak dobrou pozici pro listopadové volby. Na tom jsme se všichni shodli na prvém setkání kandidátů do Senátu před dvěma týdny v Praze. Senátní klub ODS vyslal před rokem do pozorovatelské mise v Evropském parlamentu tři zástupce, kolegyni Palečkovou, senátory Pospíšila a Sefziga. Naši pozorovatelé uplatnili řadu poznatků z EP při plenárním zasedání Senátu a především při diskusi o návrhu evropské ústavy. V Evropském parlamentu mají také velký význam osobní kontakty, a proto není náhodou, že pan Robert Goodwill je v České republice během krátké doby již podruhé, dovolte mi, abych mu poděkoval za spolupráci s naším kolegou Sefzigem v Evropském výboru a popřál mu mnoho štěstí na cestě do Westminsteru.

Výsledek voleb mohou také v tom špatném slova smyslu ovlivnit různé mediálně atraktivní kauzy týkající se našich členů, především v zastupitelských orgánech. To už se stává normou, že před volbami se objevují články a reportáže, které jsou zaměřeny na chyby politiků a ve svých důsledcích mohou vést ke ztrátě volebních bodů. Nebylo by asi zcela spravedlivé, kdybychom vinu hledali především u novinářů. To je jejich práce, kterou, pravda, někteří - pokud se to týká ODS - s velkou chutí dělají. Je ale také samozřejmé, že se musíme bránit účelovým útokům, zneužívání postavení některých státních úředníků k ovlivňování veřejného mínění a následně i politiky. To je zcela nepřijatelné.

Ta základní odpovědnost ale je na nás. Na nás, kteří jsme vybírali a nominovali konkrétní lidi a samozřejmě především na těch našich členech, kteří dostali důvěru a byli proto zvoleni do různě vysokých funkcí. O to je smutnější, že pokud k nějakým problémům dojde, je to občas dále příčinou vnitřních sporů, které neškodí pouze vlastním aktérům, ale celé ODS. Být zodpovědný je přece jedna z našich základních myšlenek. Na to bychom neměli nikdy zapomínat. Po volbách do Evropského parlamentu nás čekají další volby. Z tohoto pohledu je politická práce nekonečná a vždy se musí hledět dále dopředu. Důležitý je čistý štít, který je určitě lepší a přináší větší úspěch než sto billboardů. Máme dobré myšlenky, dobré lidi, zkušenosti, sílu a máme i velkou snahu a chuť uspět. V takovéto kombinaci a pokud tomu všemu ještě všichni pomůžeme, tak musíme uspět.

Nejen ve volbách do Evropského parlamentu.

| zpět | tisk |

 
Copyright © ODS 2004 | webmaster | kontakt