Zpět na úvodní stránku
ODS a volby do EP
Zahradilemata Zahradilemata
Schuman a jeho den

Schuman a jeho den

14. 5. 2004 | rubrika: Zahradilemata

Minulou neděli 9.5. byl státní svátek EU, tzv. Schumanův den. Jmenuje se po bývalém francouzském ministru zahraničí, který stál v roce 1951 u zrodu dohod o spolupráci v oblasti uhlí a oceli. Z těch se pak zrodil evropský integrační proces.

Letos tento svátek nikdo moc neslavil, protože všichni měli ještě dost oslav z předešlého týdne – vstupu ČR do EU. Nicméně Schuman je v EU legendární a velebenou postavou, hovoří se o něm jako o otci zakladateli evropské integrace, jmenuje se po něm spousta míst a budov, katolická církev prý dokonce chystá jeho blahořečení. Je to zkrátka taková nedotknutelná ikona EU. Proto je možná dobré uvést některá méně známá fakta z jeho životopisu, která jsou zejména pro české občany pozoruhodná. Vyplývá z nich, že Schuman nebyl postavou zdaleka tak jednoznačnou, za jakou je dnes vydáván.

Schuman, narozený v r. 1870, byl od roku 1919 poslancem francouzského Národního shromáždění. V roce 1938 obhajoval francouzskou politiku appeasementu vůči hitlerovskému Německu, nijak se nestavěl proti připravované likvidaci svobodného a demokratického Československa. 28. září 1938 navštívila delegace francouzských poslanců v čele se Schumanem tehdejšího premiéra Daladiera, aby zdůraznila „hlubokou touhu svých voličů po míru“. Den nato odcestoval Daladier do Mnichova, kde se stal signatářem pro nás – a celou Evropu - tragické dohody.

Když byl na premiérském postu Daladier vystřídán Reynaudem, vstoupil Schuman do jeho vlády. Když Reynauda vystřídal maršál Pétain, Schuman v jeho vládě zůstal. 10. července 1940 Schuman jako poslanec hlasoval pro zánik francouzské třetí republiky, kterou pak vystřídal vichystický režim. V letech 1940-42 byl sice vězněn Němci, podařilo se mu však uprchnout. V roce 1944, po osvobození Francie, byl jmenován poradcem nové administrativy pro otázky Alsaska a Lotrinska, avšak již za tři neděle byl odvolán jako „produkt Vichy“. Dokonce byl prohlášen za nezpůsobilého pro veřejný úřad a byl na něj vydán zatykač. Nicméně žádné sankce nakonec proti němu zahájeny nebyly, v roce 1945 byl opět zvolen do Národního shromáždění a později se stal ministrem zahraničí.

Komentář nedodávám, ať si jej udělá každý sám pro sebe. Robert Schuman jistě není svým janusovským politickým profilem mezi evropskými politiky nějakým extra výjimečným případem. Možná právě proto je docela dobrým symbolem Evropské unie samotné.

| zpět | tisk |

 
Copyright © ODS 2004 | webmaster | kontakt