Zpět na úvodní stránku
ODS a volby do EP
Jak volit Jak volit
Seznam voličů

Seznam voličů

19. 4. 2004 | rubrika: Jak volit

Seznam voličů vede obecní úřad samostatně pro každé volby do Evropského parlamentu. Každý občan České republiky je do tohoto seznamu automaticky zařazen na základě toho, že je zapsán ve stálém seznamu voličů.

Volební zákon bohužel nedovoluje dopsání voliče do výpisu ze seznamu voličů ve dnech voleb ve volební místnosti - obecní úřad totiž 2 dny před konáním voleb volební seznam uzavře. Proto je vhodné, aby si ten volič, který se domnívá, že by jeho jméno mohlo v seznamu chybět, např. z důvodu přestěhování, ověřil tuto skutečnost ve stálém seznamu voličů, který vede obecní úřad. Tento seznam je platný pro všechny druhy voleb na území ČR. Volič, v případě pochybností, může svůj zápis ověřit i v seznamu voličů pro volby do EP, to však nejpozději do 12. května 2004.

Pokud v určitém správním obvodu sice nemáte trvalý pobyt, ale v tomto obvodu

  • vykonáváte základní nebo náhradní vojenskou službu,
  • jste v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče, nebo
  • jste v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody,

tak na základě nahlášení velitelem nebo správcem příslušného zařízení obecní úřad tohoto obvodu vaše jméno doplní do seznamu voličů, a to nejpozději do 22. května 2004.

Občan jiného členského státu Evropské unie je do tohoto seznamu zařazen, jestliže o to požádá nejpozději do 2. května 2004 u obecního úřadu a doloží skutečnosti, které jsou pro vedení v seznamu voličů potřebné.

Více podrobných informací naleznete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky (http://www.mvcr.cz).

| zpět | tisk |

 
Copyright © ODS 2004 | webmaster | kontakt