Zpět na úvodní stránku
ODS a volby do EP
Jak volit Jak volit
Voličský průkaz

Voličský průkaz

12. 4. 2004 | rubrika: Jak volit

Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky.

Jak si opatřit voličský průkaz?

  • Nejdříve je třeba podat písemnou žádost o vydání voličského průkazu, což lze již v současné době, nejpozději však do 27. května 2004 do 16,00 hod obecnímu nebo zastupitelskému úřadu.
  • V případě zaslání žádosti poštou musí být voličův podpis úředně ověřen. Požádat o vydání voličského průkazu může samozřejmě volič i osobně, sepsání žádosti je možné přímo na obecním nebo zastupitelském úřadě. Voličův podpis nemusí být v tomto případě úředně ověřen – příslušný pracovník úřadu, který žádost převezme, si může sám ověřit voličovu totožnost např. nahlédnutím do platného občanského průkazu.
  • Obecní či zastupitelský úřad nejdříve 27. května 2004 předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Kdo může volit na voličský průkaz?

  • Ten volič, který nebude moci nebo nehodlá volit ve „svém“ volebním okrsku. Voličský průkaz tomuto voliči vydá obecní úřad.
  • Ten volič, který je státním občanem České republiky, má bydliště v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem. Voličský průkaz tomuto voliči vydá zastupitelský úřad.

Více podrobných informací naleznete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky (http://www.mvcr.cz).

| zpět | tisk |

 
Copyright © ODS 2004 | webmaster | kontakt