Zpět na úvodní stránku
ODS a volby do EP
Proč volit ODS Proč volit ODS
Jaká bude či by mohla být Evropa

Jaká bude či by mohla být Evropa

21. 4. 2004 | rubrika: Proč volit ODS

Miroslav Ouzký, poslanec PS PČR a kandidát ODS do EP
z vystoupení na zasedání Rady Evropy 25. 9. 2003

Bohatost a síla Evropy je v její rozmanitosti jak kulturní, etnické, tak i názorové. Jedná se o rozmanitost historických kořenů a vlivů, které lomcovaly Evropou v uplynulých staletích. Připusťme, že budou malicherná, ale i závažná témata, na kterých se nikdy neshodneme, ale to nemůže být překážkou další spolupráce. „One fits all“ by nemělo být metodou sjednocování, i když jsme všichni Evropané a jako takoví se jistě cítíme. Každý z nás navždy zůstane také Čechem, Francouzem či Dánem. Připusťme, že si každý z nás sebou z domova přináší i národní zájem. Ten by se neměl stát neslušným či zavrhovaným slovem našeho slovníku. Žádný tavící hrnec integrace z nás zřejmě neudělá občany superstátu.

V EU nyní probíhá historický moment přijetí zemí, jejichž občané prožili velkou část života v totalitě. Přinášejí sebou jiné zkušenosti, příslušníky jiných států často nepoznané či dávno zapomenuté. Občané postkomunistických zemí jsou si velmi dobře vědomi, že zbytky železné opony v našich myslích a duších žádná ústavní smlouva neodstraní. To bude úkol dalších generací. Dovolte mi ještě jednu dle mého názoru velmi opomíjenou zkušenost sdělit. Kvalita a míra demokracie v zemi velmi málo závisí na množství předpisů, omezení, počtu ombudsmanů či členů parlamentu. Závisí na kvalitě života těch, kteří nesouhlasí. Na to velmi často zapomínáme. Na začátku jak Rady Evropy, tak Evropské unie stály ideje svobody a lidských práv. Nic nám nebrání je dále rozvíjet a neustále se k nim vracet.

| zpět | tisk |

 
Copyright © ODS 2004 | webmaster | kontakt