Zpět na úvodní stránku
ODS a volby do EP
Proč volit ODS Proč volit ODS
Postoj české zahraniční politiky byl nelogický

Postoj české zahraniční politiky byl nelogický

21. 4. 2004 | rubrika: Proč volit ODS

Jan Zahradil, místopředseda ODS, stínový ministr zahraničních věcí
Hospodářské noviny, 12. 2. 2004

Česká zahraniční politika se při jednáních o „euroústavě“, především ústy ministra zahraničí Cyrila Svobody, nakonec bezvýhradně přiklonila zejména k Německu, vyjadřovala pochopení pro jeho požadavky a byla ochotna - bez poskytnutí jakékoliv protihodnoty - souhlasit s redukcí našeho vlivu v Evropské radě oproti stávajícímu stavu.

Neuměla také dostatečně „prodat“ naše v podstatě pozitivní angažmá v irácké operaci, které bylo naopak baleno do nesrozumitelných a zamlžujících formulací, zřejmě s ohledem na rozpolcenou situaci v nejsilnější vládní straně.

Korunu všemu nasadila vláda ve chvíli, kdy se začala předem hlásit do „tvrdého“, tedy německo-francouzského jádra EU, které by začalo vznikat ve chvíli, pokud by byl definitivně pohřben projekt evropské "ústavy".

Důsledky zařazení ČR do „tvrdého“ jádra EU

Taková představa našeho zapojení do evropské integrace je fatální. Pokud by byla realizována, skončili bychom v nejlepším případě jako bývalá NDR po svém pohlcení (eufemisticky nazývaném znovusjednocení) bývalým západním Německem, ovšem bez masívních finančních transferů, uplatňovaných v tomto specifickém případě. Byli bychom postupně nuceni akceptovat redistributivní rozměr fiskální politiky, obvyklý v Německu, abychom "nepřekáželi" svou případnou konkurenceschopností, vyplývající z dosavadních komparativních výhod, například nižších nepřímých mzdových nákladů a levnější pracovní síly. Ostatně velká část těchto výhod již byla zlikvidována povinnou harmonizací našeho práva s komunitární legislativou EU. Navíc bychom byli postupně donuceni přijmout zahraničněpolitickou agendu této "unie v unii", založenou zcela nepochybně na představě Evropy jako konkurenta, nikoliv spoluhráče Spojených států amerických. Stali bychom se tedy skutečnou provincií v sebestředné a uzavřené "pevnosti Evropa".

| zpět | tisk |

 
Copyright © ODS 2004 | webmaster | kontakt