Zpět na úvodní stránku
ODS a volby do EP
Proč volit ODS Proč volit ODS
Proč kritizuji Evropskou ústavu

Proč kritizuji Evropskou ústavu

21. 4. 2004 | rubrika: Proč volit ODS

Hynek Fajmon, poslanec PS PČR a kandidát ODS do EP, k Ústavě EU
Revue Politika, 5. 3. 2004

Pokud bude Evropská ústava přijata v navržené podobě, budeme sice členy EU, ale naše schopnost v EU něco reálně ovlivnit bude nulová. Takový výsledek si já osobně nepřeji a proto Evropskou ústavu kritizuji.

Rozdíl počtu hlasů dle Smlouvy z Nice a dle Ústavy

Koalice menších členských zemí je potenciálně tvořena všemi členskými státy s počtem obyvatel nižším než 20 milionů občanů. Těchto zemí je po předpokládaném rozšíření celkem 19, což je většina. Počet jejich hlasů je dle smlouvy z Nice značný, ale dle Evropské ústavy mnohem menší. Toto je potenciálně velmi efektivní koalice, která by mohla hájit i naše zájmy. Abychom ale tuto potenciální většinu mohli skutečně využít, potřebujeme zachovat stávající váhu hlasů dle smlouvy z Nice. Dle Evropské ústavy se váha hlasů této potenciální koalice výrazně sníží a s tím se také sníží naše šance být součástí rozhodující většiny postavené na bázi takové koalice.

Hlasovací mechanismus konsensus x většina

Je pro nás lepší rozhodovat v EU většinově nebo konsensem? Jsem přesvědčen o tom, že pro nás i pro EU je lepší rozhodovat konsensem. V případě konsensuálního rozhodování totiž může být přijato pouze takové rozhodnutí, které podporují všechny demokratické vlády členských států EU. Takové rozhodnutí reprezentuje legitimní vůli většiny voličů všech členských států EU zprostředkovanou národními státy a nevytváří žádný problém do budoucnosti. Takový systém umožňuje v plné míře uspokojit nejen zájmy stávajících členských států, ale také zájmy zemí nově přistupujících. Je to systém, který nikoho nezvýhodňuje ani nikoho nepenalizuje a je tedy spravedlivý. Nám, jako nové členské zemi, dává možnost účinně uplatnit český zájem. A to je dle mého soudu správné a v souladu se skutečnými zájmy českých občanů.

Mít svého evropského komisaře

Mít svého evropského komisaře je třeba z toho důvodu, aby v rozhodujícím iniciativním orgánu EU byl člověk, který ve svém životě sdílel moderní český osud. Lidé, kteří takový osud nesdíleli, nemohou rozumět potřebám a ambicím českých občanů. Evropského komisaře potřebujeme i jako českou tvář organizace zvané Evropská unie. Nemít svého komisaře znamená nemít v klíčovém orgánu EU člověka s českým osudem a nemít české zosobnění EU.

| zpět | tisk |

 
Copyright © ODS 2004 | webmaster | kontakt