Zpět na úvodní stránku
EU prakticky
Práce a podnikání Práce a podnikání
O zdravotní sestry je v cizině zájem

O zdravotní sestry je v cizině zájem

21. 4. 2004 | rubrika: Práce a podnikání

Již před několika lety se v sousedních státech projevila poptávka po českých zdravotních sestrách. Mnoho z nich situace využilo vzhledem k tomu, že v cizině jsou o poznání lépe finančně hodnoceny. Nyní pro ně bude situace ještě příznivější, neboť systém jejich vzdělávání bude odpovídat požadavkům Unie.

Nepříliš velkorysé finanční podmínky českých zdravotních sester patří k problémům, které se diskutují léta, aniž by došlo k nějakému výraznějšímu zlepšení. Tím spíš lze očekávat, že mnohé z nich využijí možnosti pracovat v některé ze zemí Evropské unie. Obdobně jako porodní asistentky nebudou mít v budoucnu problémy s uznáním kvalifikace díky tomu, že od letošního roku se již nebudou vzdělávat na středních zdravotnických školách, ale na vyšších zdravotnických školách a v bakalářských a magisterských programech vysokých škol. Tím pádem budou splňovat požadavky, uplatňované v rámci celé EU na základě speciální směrnice. Proto také studentky, případně studenti, kteří nyní ukončují střední zdravotnické školy, se hojně hlásí na školy vysoké, aby mohli pokračovat ve studiu, a zvýšili tak svoji šanci se uplatnit.

Zmíněná směrnice mimo jiné stanovuje povinnost členských států uznávat diplomy, osvědčení a obdobné doklady definované touto směrnicí. Problémy uplatnit se v zahraničí by neměly mít ani sestry a porodní asistentky, jejichž osvědčení této normě neodpovídá, protože ho získaly ještě před tím, než nabyla účinnosti.

Každopádně v současnosti je přesně stanovena nutná délka studia, poměr teoretické a praktické výuky, předměty, které musejí být její součástí, a rovněž forma klinické ošetřovatelské praxe. Jednotlivé státy mají právo povolit i jinou, než prezenční formu výuky s tím, že ale musí být dodržena její délka a úroveň.

Tím, že se nyní výrazně zvýší vzdělanostní úroveň českých zdravotních sester a porodních asistentek, pravděpodobně stoupne jejich společenská prestiž a zvýší se šance na důstojné uplatnění v rámci celé Unie. Rovněž se jim otevřou možnosti vykonávat typ práce, na jaký jsme zatím nebyli zvyklí, i když v zahraničí, zejména v některých členských státech EU, je již delší dobu rozšířený a dosti ceněný. Vychází z podstatně samostatnějšího a odpovědnějšího postavení včetně například vedení speciálních zdravotnických zařízení, jejichž chod mohou zajišťovat pouze kvalifikované sestry.

Právě od míry samostatnosti a odpovědnosti se samozřejmě odvíjejí i platové podmínky. Logicky jsou nejlépe hodnoceny samostatně pracující sestry, dále sestry v privátních zařízeních v zaměstnaneckém poměru, zatímco v průměru nejnižší mzdu pobírají sestry zaměstnané ve státních zařízeních.

| zpět | tisk |

 
Copyright © ODS 2004 | webmaster | kontakt