Zpět na úvodní stránku
EU prakticky
Práce a podnikání Práce a podnikání
Zkušenosti lékaře se získáváním práce v Německu

Zkušenosti lékaře se získáváním práce v Německu

21. 4. 2004 | rubrika: Práce a podnikání

Lékaři patří k těm, kteří mají největší šance uplatnit se v některém ze současných členských států Unie. Proto je jistě přínosné vědět, jaká procedura je čeká například v Německu.

„Hlavním cílem, proč jsem chtěl získat zaměstnání v Německu, bylo především získání nových zkušeností a porovnání úrovně své odbornosti s lékaři z ekonomicky vyspělé země. V neposlední řadě jsem chtěl rozšířit i svoje znalosti jazykové,“ vysvětluje David, dvaatřicetiletý lékař - anesteziolog (s první atestací) důvody, které ho v roce 2002 vedly ke snaze najít si práci v rámci EU - konkrétně v Německu. Do té doby působil ve Všeobecné fakultní nemocnici Motol. Německo trpí nedostatkem lékařských specialistů – například anesteziologů, rentgenologů, a tak David doufal, že práci po určité době najde.

Měl výhodu v tom, že v Německu, konkrétně ve spolkové zemi Braniborsko, působil jeho bývalý spolužák, který mu domluvil pohovor s vedoucím anesteziologem na soukromé klinice v Cottbusu (specializované na kardiochirurgii - Herz Centrum Cottbus), kde již nějaký čas sám působil.

„Přijetí bylo velice přátelské a kolegiální. Byl jsem představen vedení kliniky, provedli mě celou nemocnicí a seznámili s jejím fungováním,“ popisuje David svoji první zkušenosti. Ještě před tím, než do Cottbusu dorazil, však musel zaslat svůj lékařský a atestační diplom a stručný životopis, to vše přeložené do němčiny. 

Administrativa nade vše

„Fakt, že o mě mají zájem, mě velice potěšil, ale pak začala zdlouhavá administrativní procedura, kdy jsem si musel místo vyjednat se Zemským úřadem pro sociální zabezpečení spolkové země Braniborsko,“ vysvětluje David.

Tento úřad po Davidovi požadoval rodný list, lékařský a atestační diplom, výpis z rejstříku trestů, potvrzení o zdravotním stavu, o trvalém pobytu, státním občanství a členství v Lékařské komoře a v neposlední řadě i dobropis od svého vedoucího. „Veškeré tyto dokumenty musely být přeloženy do německého jazyka a navíc je muselo apostilovat (ověřit pro styk do zahraničí) ministerstvo zahraničních věcí a následně ověřit německý překladatel, protože v té době německá strana neuznávala české,“ vyčísluje český lékař požadované dokumenty. Zároveň se netají překvapením, že po něm německé úřady nepožadovaly potvrzení o státní zkoušce z němčiny. "Stačilo potvrzení Goethe institutu, že jsem absolvoval kurs pro pokročilé,“ dodává.

Zpátky do Cottbusu

Se všemi potřebnými dokumenty David vyrazil znovu do Cottbusu na Zemský úřad, kde zaplatil 30 euro za jejich přijetí. Jako největší problém se ukázalo  získání povolení k výkonu povolání (vydává Velvyslanectví SRN v ČR) a k pobytu (udělují německé úřady).

„Toto vyřizování a opětovné předkládaní dokladů, které po mně chtěly německé úřady, mi trvalo přes tři měsíce. Podle kolegy je však přístup jednotlivých spolkových zemích výrazně odlišný – jiný je postup v Sasku, jiný v Braniborsku."

Příště znovu

Vzhledem ke zdravotním komplikacím ve své rodině, ale v Německu nakonec nenastoupil.

„Ověřil jsem si ale, že bych na práci stačil. Péče je kvalitativně na stejné úrovni, pouze s minimálními odchylkami. Zajímavé je pochopitelně finanční ohodnocení - nabídka z německé strany zněla na základní plat 35 tisíc euro ročně,“ srovnává David finance a úroveň péče, které byl svědkem v Cottbusu, se zkušenostmi z motolské nemocnice.

Zároveň zdůrazňuje, že po druhé atestaci, která ho čeká letos v červnu, hodlá znovu zkusit štěstí v zahraničí. „Věřím, že alespoň částečně po našem květnovém vstupu do EU odpadne taková administrativa, jakou jsem absolvoval já, a že práci získám rychleji a bez takového množství razítek a dokumentů,“ dodává motolský anesteziolog.

| zpět | tisk |

 
Copyright © ODS 2004 | webmaster | kontakt